Accessibility icon

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina

Objavljeno: 14. ožujka 2019. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina.

Ponude se moraju dostaviti do 12,00 sati u petak, 22. ožujka 2019. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina
Obrazac ponude
Izjava o nepostojanju duga
Izjava o suglasnosti za uklanjanje vlastitih stvari
Lokacija

Arhiva novosti