Accessibility icon

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina

Objavljeno: 30. lipnja 2021. u kategoriji

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17), Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17 i 02/18) na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina Općinski načelnik raspisuje Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina.

Ponude se moraju dostaviti do 12,00 sati u četvrtak, 08. srpnja 2021. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina
Obvezni obrazac ponude
Izjava o nepostojanju duga
Izjava o suglasnosti za uklanjanje vlastitih stvari
Lokacija

Arhiva novosti