Accessibility icon

Obavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom i stupanju na snagu novog plana odvoza miješanog komunalnog otpada

Objavljeno: 29. ožujka 2019. u kategoriji

Tijekom mjeseca ožujka na području Općine Funtana-Fontane izvršena je podjela individualnih čipiranih spremnika za odlaganje otpada, kao i postava polupodzemnih spremnika, a za koje je dodijeljena odgovarajuća kartica.

Pozivaju se oni korisnici kojima spremnik ili kartica nisu dodijeljeni da se jave u Ured za korisnike trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. na adresi Mlinska 1, Poreč, svakim radnim danom od 07:00 do 14:00 sati, kako bi mogli ispuniti Izjavu o načinu korištenja usluge. Nakon obrade zahtjeva na kućnu adresu dostavit će im se traženi spremnik ili odmah dodijeliti kartica na korištenje.

Ovim putem, korisnici s područja Općine Funtana-Fontane, također se obavještavaju da s 01.04.2019. godine započinje obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika, koji vrijedi i za sve korisnike koji za odlaganje otpada koriste kartice za postavljene setove polupodzemnih spremnika.

Osim toga, s 01.04.2019. godine stupa na snagu novi plan odvoza za područje Općine Funtana-Fontane, a prema kojem će se odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti jedan puta tjedno.

Potrebno je napomenuti da su korisnici dužni spremnik za miješani komunalni otpad u dane odvoza za Općinu Funtana-Fontane postaviti na javnu površinu dostupnu vozilu trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. kako bi im se spremnik ispraznio.

Plan odvoza miješanog komunalnog otpada dostupan je u nastavku ove vijesti.

Plan odvoza

Arhiva novosti