Accessibility icon

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 12. studenoga 2020. u kategoriji

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Općina Funtana – Fontane putem Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6, koja se može preuzeti u nastavku ove vijesti.

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Arhiva novosti