Accessibility icon

Obavijest o Javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane

Objavljeno: 3. prosinca 2015. u kategoriji

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane obavještava sve zainteresirane da je na oglasnim pločama Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane.

Pozivaju se svi ovlašteni predlagači da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge na adresu: Općina Funtana-Fontane, Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana. 

Javni-poziv-za-isticanje-kandidatura.pdf
Obrazac-prijavnice-za-kandidaturu.pdf
Obrazac-očitovanja-kandidata-o-prihvaćanju-kandidature.pdf
Obrazac-popisa-neformalne-skupine-mladih-koja-ističe-kandidaturu.pdf

Arhiva novosti