Accessibility icon

Obavijest o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

Objavljeno: 13. listopada 2022. u kategoriji

Odlukom o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane od 29. rujna 2022. godine kao najpovoljniji ponuditelj odabrano je trgovačko društvo MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, Ivana Generalića bb, OIB: 48278869268.

Na temelju navedene Odluke Općinski načelnik Općine Funtana – Fontane zaključio je s odabranim koncesionarom Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana kojim je koncesija dodijeljena na rok od 5 godina.

Odabranog koncesionara korisnici usluge mogu kontaktirati na broj telefona: 099 251 36 26 od ponedjeljka do petka u terminu od 8 do 15 sati ili na e-mail adresu: mldusluge@gmail.com.

U nastavku ove vijesti mogu se preuzeti Obavijest o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova i Cjenik dimnjačarskih usluga.

Obavijest o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
Obavijest o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
Cjenik dimnjačarskih usluga – MLD-USLUGE d.o.o.
Cjenik dimnjačarskih usluga – MLD-USLUGE d.o.o.
Obavijest o obavljanju redovnih dimnjačarskih usluga – 07.11.-12.11.2022.

Arhiva novosti