Accessibility icon

Objava kandidacijskih lista i kandidatura

Objavljeno: 30. travnja 2021. u kategoriji

U nastavku ove vijesti objavljuje se sljedeće:

  • Zbirna lista pravovaljanih kadidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Funtana – Fontane
  • Zbirna lista pravovaljanih kadidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Funtana – Fontane
  • Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Funtana – Fontane
  • Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Funtana – Fontane

Zbirna lista pravovaljanih kadidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Funtana – Fontane

Zbirna lista pravovaljanih kadidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Funtana – Fontane

Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Funtana – Fontane

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Funtana – Fontane

Arhiva novosti