Accessibility icon

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. g.

Objavljeno: 1. travnja 2021. u kategoriji

Na temelju članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15 i 7/17), u nastavku ove vijesti objavljuje se Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu, koja je stupila na snagu po dobivanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane dana 01. travnja 2021. godine.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga – 2021. g.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga – 2021. g.

Arhiva novosti