Accessibility icon

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna

Objavljeno: 13. listopada 2021. u kategoriji

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Općina Funtana-Fontane objavljuje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“, koja se može preuzeti u nastavku ove vijesti.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna

Arhiva novosti