Accessibility icon

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPU-a Općine Funtana – Fontane i izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana – Fontane i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6

Objavljeno: 3. siječnja 2017. u kategoriji

Objavljuje se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana - Fontane i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana - Fontane i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.

 

Odluka-o-izradi-PPUO-i-UPU.pdf

Arhiva novosti