Accessibility icon

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno: 3. travnja 2023. u kategoriji

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17), Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17 i 02/18) i Zapisnika o otvaranju i analizi ponuda za dodjelu na korištenje javnih površina, KLASA: 363-01/23-01/17, URBROJ: 2163-16-03/11-23-7 od 21. ožujka 2023. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina, Općinski načelnik Općine Funtana – Fontane donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koja je dostupna u nastavku ove vijesti.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Arhiva novosti