Accessibility icon

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno: 25. travnja 2024. u kategoriji

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17), Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 9/23) i Zapisnika o otvaranju i analizi ponuda za dodjelu na korištenje javnih površina, KLASA: 363-01/24-01/24, URBROJ: 2163-16-03/11-24-9 od 16. travnja 2024. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina, Općinski načelnik Općine Funtana – Fontane donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koja je dostupna u nastavku ove vijesti.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Arhiva novosti