Accessibility icon

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno: 4. svibnja 2018. u kategoriji

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ("Službeni glasnik Općine Funtana'', broj 05/17), Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana - Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana'', broj 05/17 i 02/18) i Zapisnika o otvaranju i  analizi ponuda za dodjelu na korištenje javnih površina, KLASA: 363-01/18-01/41, URBROJ: 2167/07-03/12-18-4 od 27. travnja 2018. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koja je dostupna u nastavku ove vijesti.

 

Odluka-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponuditelja.pdf

Arhiva novosti