Accessibility icon

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno: 13. lipnja 2019. u kategoriji

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17), Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17 i 02/18) i Zapisnika o otvaranju i analizi ponuda za dodjelu na korištenje javnih površina, KLASA: 363-01/19-01/66, URBROJ: 2167/07-03/12-19-4 od 7. lipnja 2019. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koja je dostupna u nastavku ove vijesti.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Arhiva novosti