Accessibility icon

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno: 16. srpnja 2020. u kategoriji

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17), Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana – Fontane (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17 i 02/18) i Zapisnika o otvaranju i  analizi ponuda za dodjelu na korištenje javnih površina, KLASA: 363-01/20-01/34, URBROJ: 2167/07-03/17-20-4 od 13. srpnja 2020. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koja je dostupna u nastavku ove vijesti.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Arhiva novosti