Accessibility icon

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno: 2. svibnja 2022. u kategoriji

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17), Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 05/17 i 02/18) i Zapisnika o otvaranju i analizi ponuda za dodjelu na korištenje javnih površina, KLASA: 363-01/22-01/31, URBROJ: 2163-16-03/11-22-10 od 22. travnja 2022. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina, Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koja je dostupna u nastavku ove vijesti.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Arhiva novosti