Accessibility icon

Odluka o poništenju javnog natječaja

Objavljeno: 27. travnja 2020. u kategoriji

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), u postupku provedbe Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, koja se objavljuje u nastavku ove vijesti.

Odluka o poništenju javnog natječaja

Arhiva novosti