Accessibility icon

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 4. veljače 2020. u kategoriji

Na temelju članka 24. stavak 5. i članak 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, koja se objavljuje u nastavku ove vijesti.

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Arhiva novosti