Accessibility icon

Odobrena bespovratna sredstva za projekt „Rekonstrukcija-nadogradnja klupskih svlačionica“ u sklopu Poziva NSŽI-a

Objavljeno: 24. rujna 2019. u kategoriji

Izvršni odbor Nogometnog saveza županije istarske je dana 05. rujna 2019. godine, temeljem Poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini, Općini Funtana-Fontane dodijelio bespovratna sredstva za projekt „Rekonstrukcija-nadogradnja klupskih svlačionica“.

U cilju poticanja razvoja nogometne infrastrukture te zadovoljavanja javnih potreba u nogometu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove nogometne infrastrukture na području jedinica lokalne samouprave rada i djelovanja nogometnih klubova u Istarskoj županiji, Nogometni savez županije istarske osigurao je sufinanciranje 13 projekata, čija sveukupna vrijednost iznosi 1.235.000,00 kn. Općini Funtana-Fontane su za prijavljeni projekt odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 79.110,68 kn.

Predmet projekta je slobodnostojeća zgrada sportsko-rekreacijske namjene, koja je smještena neposredno uz nogometno igralište, na južnom dijelu k.č. br. 1390, K.O. Funtana. Tijekom dosadašnje provedbe projekta, u postojećoj zgradi uklonjen je dio prizemlja te je isto nadograđeno u sličnim gabaritima s dogradnjom još jednog vanjskog stubišta za pristup 1. katu. U dograđenom dijelu zgrade uređena je strojarnica i praonica za potrebe matičnog nogometnog kluba. Prizemlje se obnovilo i osuvremenilo, no sadržaj se nije mijenjao, odnosno i dalje je namijenjeno potrebama igrača i trenera za vrijeme treninga i odigravanja utakmica. Sa stražnje strane uređena su dva sanitarna čvora za potrebe gledatelja. Pristup katu moguć je sa zapadne strane postojećim vanjskim stubištem i sa istočne strane novim vanjskim stubištem. Na katu je, iznad postojećeg dijela prizemlja, nadograđen dio iza tribina, u kojem su smještene prostorije za upravu kluba i suce, ambulanta i ostali sadržaji namijenjeni službenim osobama. Trenutno je u tijeku opremanje zgrade i njezinog okoliša.

Opći cilj projekta je poboljšanje i unapređenje športske infrastrukture te podizanje svijesti o važnosti športa i fizičke aktivnosti kao temelja cjelokupnog razvoja i zdravog načina života. Naime, izgradnjom športske infrastrukture omogućit će se lokalnom stanovništvu sudjelovanje u različitim športskim aktivnostima koje mogu doprinijeti stjecanju zdravih životnih navika te smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti.

Arhiva novosti