Accessibility icon

Odobrena sredstva za projekt ”Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala”

Objavljeno: 17. ožujka 2016. u kategoriji

''Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala'' projekt je Općine Funtana-Fontane za čiju je provedbu Ministarstvo turizma nedavno odobrilo 700.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Više informacija o prijavljenom projektu dostupno je u nastavku ove vijesti. 

Općina Funtana-Fontane prijavila se na ”Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini” Ministarstva turizma te joj je Odlukom o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini odobreno 700.000,00 kuna za projekt ”Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala”.

 

Za isti su projekt Općini Funtana-Fontane već odobrena sredstva iz Programa ”Fond za razvoj turizma” u 2014. godini, koja su utrošena na izradu projektne dokumentacije.

 

Za 1. fazu uređenja plaže tražena su bespovratna sredstva za kapitalno ulaganje, koje je procijenjeno na iznos od 4.255.000,00 kuna (bez PDV-a). Predviđena je izvedba dvaju stabilizacijskih pera te uređenje javne plaže duž cijele granice obuhvata na cca 240 m dužine obale od uvale Perila prema autokampu Bijela uvala. Primarna plaža formirat će se nasipavanjem šljunčanog materijala, dok će sekundarnu plažu činiti travnate kosine s postojećim i novim stablašicama, a nadovezat će se na postojeći teren uz šetnicu. U sklopu primarne plaže planira se uređenje dva platoa (igrališta za odbojku na pijesku te sunčališta), kao i zone prilagođene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U centralnom dijelu zahvata izvest će se zona ugostiteljske terase, dok će se vidikovac za promatranje ptica nalaziti na početku zone obuhvata, uz stanište ptica u uvali Perila.

 

Cilj prijavljenog projekta, koji je usklađen s Regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji, kao i postavljenim prioritetima i strateškim ciljevima utvrđenim Programom ukupnog razvoja Općine Funtana-Fontane 2015.-2020. godine, je unaprjeđenje konkurentnosti općine Funtana-Fontane kao kvalitetne turističke destinacije obogaćenjem njezine turističke ponude u svrhu zadovoljenja potreba, interesa i želja raznih tržišnih segmenata.

Arhiva novosti