Accessibility icon

Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina

Objavljeno: 1. lipnja 2017. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina.

Ponude se moraju dostaviti do 12,00 sati u petak, 09. lipnja 2017. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s napomenom “PONUDA ZA OGLAS JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ”.

Oglas-za-dodjelu-na-korištenje-javnih-površina.pdf
Obrazac-ponude.pdf
Izjava-o-nepostojanju-duga.pdf
Izjava-o-suglasnosti-za-uklanjanje-vlastitih-stvari.pdf
Lokacija-br.-1.pdf

Arhiva novosti