Accessibility icon

Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina

Objavljeno: 12. travnja 2017. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Oglas za dodjelu na korištenje javnih površina. 

Ponude se moraju dostaviti do 12,00 sati u četvrtak, 20. travnja 2017. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s napomenom “PONUDA ZA OGLAS JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ”.

Oglas-za-dodjelu-na-korištenje-javnih-površina.pdf
Obrazac-ponude.pdf
Izjava-o-nepostojanju-duga.pdf
Izjava-o-suglasnosti-za-uklanjanje-vlastitih-stvari.pdf
Lokacija-br.-1.pdf
Lokacije-br.-2-i-4.pdf
Lokacija-br.-3.pdf

Arhiva novosti