Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2021. godinu

Obavještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu.

Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
1_1_Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro
1_2_Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro
2_Javni poziv
2_Javni poziv
3_Upute za prijavitelje
4_1_Opisni obrazac – OPO
4_2_Obrazac proračuna – OPR
5_Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpora iz prethodnih ugovora
6_Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF
7_Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
8_Obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva
9_Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
10_Obrazac Ugovora o financiranju
11_Obrazac Zahtjeva za isplatom sredstava
12_Obrazac Zahtjeva za prenamjenom sredstava
13_1_Obrazac za opisni izvještaj – OPI
13_2_Obrazac za financijski izvještaj – FINI

Na temelju članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15 i 7/17), u nastavku ove vijesti objavljuje se Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu, koja je stupila na snagu po dobivanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane dana 01. travnja 2021. godine.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga