Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2022. godinu

Temeljem članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), članaka 15. i 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 08/15, 07/17 i 07/21) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu (KLASA: 402-02/22-01/3, URBROJ: 2163-16-03/15-22-1 od dana 25. siječnja 2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu.

Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
1_Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro
2_Javni poziv
2_Javni poziv
3_Upute za prijavitelje
4_1_Opisni obrazac – OPO
4_2_Obrazac proračuna – OPR
5_Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpora iz prethodnih ugovora
6_Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF
7_Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
8_Obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva
9_Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
10_Obrazac Ugovora o financiranju
11_Obrazac Zahtjeva za isplatom sredstava
12_Obrazac Zahtjeva za prenamjenom sredstava
13_1_Obrazac za opisni izvještaj – OPI
13_2_Obrazac za financijski izvještaj – FINI

Na temelju članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15, 7/17 i 7/21), u nastavku ove vijesti objavljuje se Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu, koja je stupila na snagu po dobivanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane dana 01. travnja 2022. godine.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga – 2022. g.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga – 2022. g.