Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina.

Ponude se moraju dostaviti do 14,00 sati u petak, 7. lipnja 2019. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Natječaj-za-dodjelu-na-korištenje-javnih-površina
Obrazac-ponude
Izjava-o-nepostojanju-duga
Izjava-o-suglasnosti-za-uklanjanje-vlastitih-stvari
Lokacija
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja