Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina.

Ponude se moraju dostaviti do 13,30 sati u petak, 22. ožujka 2019. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina
Obrazac ponude
Izjava o nepostojanju duga
Izjava o suglasnosti za uklanjanje vlastitih stvari
Lokacija
Izmjena Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja