Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Natječaj za prodaju nekretnina – srpanj 2022. g.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u nastavku ove vijesti objavljen Natječaj za prodaju nekretnina.

Pismene ponude predaju se putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Funtana-Fontane, B. Borisija 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE“. Ponude koje se predaju putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno, moraju biti zaprimljene u Općini Funtana-Fontane, B. Borisija 2 do vremena javnog otvaranja i razmatranja ponuda, odnosno do 21. srpnja 2022. godine u 12:00 sati.

Javno otvaranje i razmatranje ponuda održati će se 21. srpnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine, a provodi ga Komisija za gospodarenje nekretninama.

Natječaj za prodaju nekretnina
Natječaj za prodaju nekretnina
Obvezni obrazac ponude
Odluka o prihvatu ponude
Odluka o prihvatu ponude
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja