Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Natječaj za prodaju nekretnina

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u nastavku ove vijesti objavljen Natječaj za prodaju nekretnina.

Pismene ponude predaju se putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Funtana-Fontane, B. Borisija 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA“. Ponude koje se predaju putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno, moraju biti zaprimljene u Općini Funtana-Fontane, B. Borisija 2 do vremena javnog otvaranja i razmatranja ponuda, odnosno do 14. listopada 2020. godine u 14:30 sati.

Javno otvaranje i razmatranje ponuda održati će se 14. listopada 2020. godine s početkom u 14:30 sati u prostorijama Općine, a provodi ga Komisija za gospodarenje nekretninama.

Natječaj za prodaju nekretnina
Obvezni obrazac ponude – prodaja nekretnina
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja – prodaja nekretnina