Idi na gornju razinu

Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2018. godini

Općina Funtana-Fontane objavljuje Obavijest o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2018. godini.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, najkasnije do 12. prosinca 2018. godine.

Odluke Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane, Obavijesti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane te obrasci Zahtjeva i Izjava mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2018. g.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju DZO-a umirovljenika u 2018. g.

Obavijest o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2018. g.
Obavijest o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju DZO-a umirovljenika u 2018. g.

Novi obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje DZO-a
Izjava o neostvarivanju prihoda od redovnog radnog odnosa osim mirovine
Izjava o neostvarivanju prihoda od redovnog radnog odnosa (neumirovljene osobe)
Izjava o neostvarivanju prava na plaćanje premije DZO-a na teret proračuna RH