Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2020. godini

Općina Funtana-Fontane objavljuje Obavijest o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2020. godini.

Obavijest Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane i Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja, s pratećim izjavama i suglasnošću, mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, najkasnije do 04. prosinca 2020. godine.

Obavijest o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2020. g. (siječanj 2020. g.)
Obavijest o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2020. g. (lipanj 2020. g.)
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje DZO-a
Izjava o neostvarivanju prihoda od redovnog radnog odnosa osim mirovine (za umirovljenike)
Izjava o neostvarivanju prihoda od redovnog radnog odnosa (za neumirovljene osobe starije od 65 g.)
Izjava o neostvarivanju prava na plaćanje premije DZO-a na teret proračuna RH (nova)
Suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka