Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu

Obaviještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, a rok za podnošenje zahtjeva je 03. listopada 2018. godine.

Obavijest Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane i Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2018._2019. g.
Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Obavijest o izmjeni kriterija za ostvarivanje prava sufinanciranje prijevoza učenika SŠ-a za školsku 2018._2019. g.
Zaključak o ostvarenim pravima na sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ-a za šk. 2018._2019. god.