Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu

Obavještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, a rok za podnošenje zahtjeva je 02. listopada 2019. godine.

Obavijest Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane i Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu
Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Zaključak o ostvarenim pravima na sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ-a za šk. 2019._2020. god.
Zaključak o ostvarenim pravima na sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ-a za šk. 2019._2020. god.