Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu

Obavještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, a rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2021. godine.

Obavijest Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane i Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu
Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu
Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Zaključak o ostvarenim pravima na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu
Zaključak o ostvarenim pravima na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu