Idi na gornju razinu

Jedinstveni upravni odjel

Općinski načelnik:

Pročelnica:

Savjetnica za prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove:

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i EU projekte:

Viša stručna suradnica za financije, proračun i računovodstvo:

Komunalno-prometni redar:

Spremačica:

  • Ana Gugenski