Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica:

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove:

Viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo:

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i EU projekte:

Komunalno-prometni redar:

Administrativna referentica:

Spremačica:

  • Kata Matković (zamjena za Anu Gugenski)