Idi na gornju razinu

Jedinstveni upravni odjel

Općinski načelnik:

Pročelnica:

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove:

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i EU projekte:

Komunalno-prometni redar:

Administrativna referentica:

Spremačica:

  • Kata Matković (zamjena za Anu Gugenski)