Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica:

Viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo:

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i EU projekte:

Komunalno-prometni redar – referent:

Administrativna referentica:

Spremačica:

  • Kata Matković