Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Izgradnja i opremanje pješačke staze Ribarska-Grgeti

Izgradnja i opremanje pješačke staze Ribarska-Grgeti realizirano je 2023. godine na k.č.br. 977, K.O. Funtana. U sklopu projekta izgradnjom i opremanjem stepenaste pješačke staze povezana su dva dijela naselja Funtana, odnosno Ribarska ulica s Ulicom Grgeti. Na bočnim stranama stepeništa izveden je kameni zidani zid, a unutar stepeništa duž cijele dužine stepeništa montaža ograde s rukohvatom. Uz stepenište uređene su pripadajuće zelene površine koje su opremljene s dvije klupe i dva koša za smeće.

Realizacija projekta doprinijela je poboljšanju komunalne infrastrukture i podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva Općine Funtana-Fontane te je imala brojne pozitivne učinke za njegove krajnje korisnike:

  • omogućila se bolja povezanost dva dijela naselja Funtana,
  • povećala se sigurnost u prometu lokalnog stanovništva te turista i posjetitelja,
  • poticanjem navike pješačenja motiviralo se lokalno stanovništvo te turiste i posjetitelje na zdrav i aktivan način življenja na otvorenom,
  • smanjila se potreba korištenja motornih vozila.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 55.393,78 eura s PDV-om, od čega nam je putem Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“ dodijeljen najviši odobreni iznos potpore od 17.456,10 eura za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Provedba projekta bila je usklađena s Pravilnikom o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 96/17, 53/18) i Natječajem za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije (referentna oznaka: M19.2.1 – 2019/01) od 22. veljače 2019. godine, njegovom prvom izmjenom od dana 24. lipnja 2020. godine, drugom izmjenom od dana 10. lipnja 2021. godine i trećom izmjenom od dana 21. studenog 2022. godine objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.