Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Obnova dječjeg igrališta u Cokima

Tijekom svibnja 2019. godine dječje igralište u Cokima je uređeno i opremljeno s pet novih igrala, dok je tijekom listopada iste godine pripremljena podloga, izvedeni su zemljani radovi i postavljene su gumene ploče kako bi se smanjila mogućnost težih ozljeda pri padu djece.

Ukupna vrijednost investicije iznosila je cca 187.000,00 kn s PDV-om.

Pošto se obnavljanjem dječjeg igrališta osiguralo primjereno i sigurno mjesto za igru i okupljanje djece te se obogatio sadržaj za provođenje slobodnog vremena istih na otvorenom, realizacijom ovog projekta doprinijelo se poboljšanju društvene infrastrukture i podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva Funtane.