Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Rekonstrukcija-nadogradnja klupskih svlačionica

Projektna dokumentacija izrađena je u razdoblju od siječnja 2017. godine do svibnja 2018. godine, dok je izvođenje radova i opremanje trajalo od listopada 2018. godine do listopada 2019. godine.

U postojećoj zgradi sportsko-rekreacijske namjene uklonjen je dio prizemlja te je isto nadograđeno u sličnim gabaritima s dogradnjom još jednog vanjskog stubišta za pristup 1. katu. U dograđenom dijelu zgrade uređena je strojarnica i praonica za potrebe matičnog nogometnog kluba. Prizemlje se obnovilo i osuvremenilo, no sadržaj se nije mijenjao, odnosno i dalje je namijenjeno potrebama igrača i trenera za vrijeme treninga i odigravanja utakmica. Sa stražnje strane uređena su dva sanitarna čvora za potrebe gledatelja. Pristup katu moguć je sa zapadne strane postojećim vanjskim stubištem i sa istočne strane novim vanjskim stubištem. Na katu je, iznad postojećeg dijela prizemlja, nadograđen dio iza tribina, u kojem su smještene prostorije za upravu kluba i suce, ambulanta i ostali sadržaji namijenjeni službenim osobama. Aktivnosti opremanja obuhvatile su nabavku uredskog i ostalog namještaja, računalne opreme, klima uređaja te kućica za rezervne igrače.

Sveukupna vrijednost investicije iznosila je 2.251.515,02 kuna s PDV-om. Izvršni odbor Nogometnog saveza županije istarske je u rujnu 2019. godine, temeljem Poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini, za projektne aktivnosti opremanja Općini Funtana-Fontane dodijelio bespovratna sredstva u iznosu od 79.110,68 kuna.

Opći cilj projekta bio je poboljšanje i unapređenje športske infrastrukture te podizanje svijesti o važnosti športa i fizičke aktivnosti kao temelja cjelokupnog razvoja i zdravog načina života. Naime, izgradnjom športske infrastrukture omogućeno je lokalnom stanovništvu sudjelovanje u različitim športskim aktivnostima koje mogu doprinijeti stjecanju zdravih životnih navika te smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti.