Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lahi u Funtani

Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lahi u Funtani, k.o. Funtana, k.č. 690/1 i 690/2, na predmetnoj površini od 458 m2. U sklopu projekta izgradit će se dječje igralište s antistres podlogom i igralima koje će se ograditi niskom ogradom i živicom. Na dio zelenih površina ugradit će se sustav za automatsko navodnjavanje.

Realizacija projekta doprinijet će poboljšanju društvene infrastrukture i podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva Općine Funtana-Fontane te će imati brojne pozitivne učinke za njegove krajnje korisnike:

  • omogućit će se bolja integracija, socijalizacija djece i povezanost stanovništva Općine,
  • promovirat će se zdrav i aktivan način življenja na otvorenom,
  • osigurat će se primjeren i siguran prostor za igru i okupljanje djece i mladih,
  • osigurat će se prostor za provedbu priredbi i manifestacija za djecu u organizaciji Udruge za djecu i mlade „Na izvorima prijateljstva“ Funtana,
  • obogatit će se turistička ponuda Općine kao turističke destinacije kojoj obitelji s djecom predstavljaju jedan od najznačajnijih tržišnih segmenata.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 387.839,94 kuna s PDV-om, od čega se putem Mjere 2.1.1. LAG-a „Središnja Istra“, a sve u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., sufinancira iznos od 148.250,00 kuna.

Projekt se sufinancira na temelju članka 35. stavka 5. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17 i 53/18) i točke 5.4. Natječaja za provedbu Mjere 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu; referentna oznaka: 221100, objavljenog dana 01. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama LAG-a „Središnja Istra“.