Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Rekonstrukcija stare škole

Na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. prijavljen je projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. br. 1296 k.o. Funtana“, a u skladu s Glavnim projektom zajedničke oznake W-6738-GL/A, pod nazivom „Rekonstrukcija stare škole u Funtani“.

Projekt je na isti Natječaj prijavljen i 2017. godine, no Zahtjev za potporu je Općini Funtana-Fontane Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odbila zbog nedostatnosti raspoloživih sredstava. Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojeće zgrade stare škole u naselju Funtana i prenamjenu iste u zgradu javne i društvene namjene. Naime, realizacijom projekta će se urediti novi radni prostori za Općinsku upravu, a uspostavit će se i društveni dom, odnosno prostorije za društvene djelatnosti, te manji kulturni centar za potrebe mještana općine i lokalnih udruga. Ukupna vrijednost projekta, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, iznosi 6.127.705,06 kuna.