Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala

Uređenje plaže planira se realizirati kroz sveukupno 9 faza koje bi obuhvatile sve one sadržaje i tehničke zahvate uređenja fizičkog prostora koji su potrebni da zadovolje veći broj korisnika građana Funtane i njihovih gostiju iz privatnog smještaja u kućanstvima svih dobnih skupina. Obalni pojas, posebice stjenoviti dio plaže i ulasci u more, te zona kupanja nije ugodna za korištenje pa se zato planira urediti plažu takve kvalitete da je primjerena za kupanje, ukupne dužine cca 970 m i ukupne površine 63.723,00 m2.

Cilj ovoga projekta je unaprjeđenje konkurentnosti Općine Funtana-Fontane kao kvalitetne turističke destinacije obogaćenjem njezine turističke ponude u svrhu zadovoljenja potreba, interesa i želja raznih tržišnih segmenata. Uređenjem plaže očekuje se poboljšanje doživljajne ponude s kvalitetnim sadržajima u sferi maritimne dokolice u sjevernom zapuštenom priobalju (kupanje, sunčanje, šetnja, zabavne i rekreacijske aktivnosti te razgledavanje prirodnih raznolikosti, panoramske vizure, i sl.), kao i sanacija te uređenje krajobraznog prostora obalnog ruba s vidika generiranja ekonomske i socijalne dobrobiti u društvenoj zajednici (otvaranje mogućnosti zapošljavanja 3-4 obiteljskih firmi za ugostiteljske usluge, povećanje proračunskih prihoda i sl.).

Tijekom 2016. i 2017. godine izvedene su prva i druga faza radova uređenja plaže čija je ukupna vrijednost iznosila 4.140.301,31 bez PDV-a. Izvedena su dva stabilizacijska pera te je uređena javna plaža duž cijele granice obuhvata na cca 240 m dužine obale od Uvale Perila prema Autokampu Bijela Uvala. Primarna plaža formirala se nasipavanjem šljunčanog materijala, dok sekundarnu plažu čine travnate kosine sa stablašicama, a ista se nadovezuje na postojeći teren uz šetnicu. U sklopu primarne plaže uređena su dva platoa (igralište za odbojku na pijesku i sunčalište), kao i zona prilagođena osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U centralnom dijelu zahvata izvedena je zona ugostiteljske terase, dok se vidikovac za promatranje ptica nalazi na početku zone obuhvata, uz stanište ptica u Uvali Perila.

Tijekom prve polovice 2018. godine okoliš plaže je hortikulturalno uređen, koristeći biljni materijal udomaćenih i autohtonih sorti tipične mediteranske obalne vegetacije, te je ugrađen sustav navodnjavanja, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 333.046,90 kuna bez PDV-a. Svakako treba istaknuti kako je Odlukom o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini Ministarstvo turizma Općini Funtana-Fontane 2016. godine odobrilo 700.000,00 kuna za prve dvije faze radova uređenja plaže, a za isti su projekt Općini Funtana-Fontane već odobrena sredstva iz Programa „Fond za razvoj turizma u 2014. godini“, koja su utrošena na izradu projektne dokumentacije. Osim toga, projekt uređenja plaže sufinanciran je i od strane Turističke zajednice općine Funtana te trgovačkih društava Odvodnja Poreč d.o.o. i Istarski vodovod d.o.o.