Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Izvješća o provedenim savjetovanjima

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Proračun Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o komunalnom redu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Proračun Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o komunalnom doprinosu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o komunalnoj naknadi
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću