Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Izvješća o provedenim savjetovanjima

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Funtana-Fontane za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2024. – 2028. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o redu na pomorskom dobru
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Proračun Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o komunalnom redu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Proračun Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o komunalnom doprinosu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o komunalnoj naknadi
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću