Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Odluka o komunalnom doprinosu

Općina Funtana-Fontane objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.

Savjetovanje traje od 23. studenog 2018. godine do 07. prosinca 2018. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 07. prosinca 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu putem pošte ili osobno na adresu Općina Funtana – Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisa 2, 52452 Funtana ili putem elektroničke pošte funtana@funtana.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Funtana – Fontane predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Uputa o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Odluke

Obrazac za savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću