Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Funtana-Fontane

Općina Funtana-Fontane objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Funtana-Fontane. Savjetovanje traje od 20. rujna 2019. godine do 21. listopada 2019. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 21. listopada 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Funtana – Fontane putem pošte ili osobno na adresu Općina Funtana – Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisa 2, 52452 Funtana ili putem elektroničke pošte savjetovanje@funtana.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Funtana – Fontane možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Funtana – Fontane koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Funtana – Fontane predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Uputa o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju
Nacrt Odluke
Obrazac za savjetovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću