Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane

Općina Funtana-Fontane objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane. Savjetovanje traje od 20. srpnja 2018. godine do 20. kolovoza 2018. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. kolovoza 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane putem pošte ili osobno na adresu Općina Funtana-Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisa 2, 52452 Funtana ili putem elektroničke pošte funtana@funtana.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Funtana-Fontane predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Uputa o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju
Nacrt Odluke
Obrazac za savjetovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću