Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Odluka o visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja te visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju

Općina Funtana-Fontane objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Odluke o visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja te visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju.

Savjetovanje traje od 12. ožujka 2024. godine do 25. ožujka 2024. godine.

Prijedlog Odluke o visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja te visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju i Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 25. ožujka 2024. godine na adresu elektroničke pošte: savjetovanje@funtana.hr ili na adresu Općina Funtana – Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Istarska 17, 52452 Funtana.

Prijedlog Odluke o visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište
Obrazac za savjetovanje