Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Strateški razvojni dokumenti

Program ukupnog razvoja (PUR) Općine Funtana-Fontane 2015.-2020. podijeljen je u dva dijela: analizu postojećeg stanja te strategiju razvoja.

Prvi dio obuhvaća analizu općih obilježja općine, geografskog položaja, klime, prirodnih resursa i okoliša, stanovništva, prometne i ostale povezanosti, gospodarstva, infrastrukture, kao i stanja u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, civilnom društvu i zaštiti, kulturi i kulturnoj baštini te sportu. Analizira se Proračun Općine Funtana-Fontane, trendovi na međunarodnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a razmatraju se i mogućnosti financiranja projekata putem EU fondova. Osim toga, izrađuje se SWOT analiza općine Funtana-Fontane te se definira misija i vizija Općine Funtana-Fontane.

U drugi se dijelu definiraju strateški ciljevi i razrađuje strategija razvoja općine Funtana-Fontane. Opisuju se prioriteti i mjere u okviru svakog strateškog cilja, a na kraju se prikazuje i dinamika realizacije planiranih aktivnosti.

PUR Općine Funtana-Fontane 2015.-2020. – Strategija razvoja
PUR Općine Funtana-Fontane 2015.-2020. – Analiza postojeće situacije