Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Zaštita osobnih podataka

Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane je, dana 24. svibnja 2018. godine, donio Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka, kojom je za poslove zaštite osobnih podataka imenovao Saru Klarić, višu stručnu suradnicu za društvene djelatnosti i EU projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana-Fontane.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka jesu:
– adresa i mjesto rada: Istarska 17, 52452 Funtana-Fontane,
– telefon: 052/445-442,
– e-mail: sara.klaric@funtana.hr.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka