Accessibility icon

Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji

Objavljeno: 19. listopada 2023. u kategoriji

Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, te stvaranja uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu i priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije izradio je plan postupanja sukladno preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu, koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti.

Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji

Arhiva novosti