Accessibility icon

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu “Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6”

Objavljeno: 15. svibnja 2015. u kategoriji

Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu "Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6". Ponovna javna rasprava trajat će od 27. svibnja 2015. godine do 05. lipnja 2015. godine. 

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama galerije “Zgor murve” svaki radni dan od 10,00 do 13,00 sati. 

Objava-ponovne-javne-rasprave.pdf

Arhiva novosti