Accessibility icon

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 15. studenoga 2021. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da u nastavku ove vijesti, radi javnog uvida u postupku ponovne javne rasprave koja započinje 15. studenog 2021. godine i traje do 26. studenog 2021. godine, objavljujemo prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Više informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana dostupno je u Obavijesti objavljenoj na ovim mrežnim stranicama dana 04. studenog 2021. godine.

Obrazloženje ppjr
Odredbe za provođenje ppjr
Sažetak za javnost ppjr
1_Korištenje_i_namjena_površina htrs Model
2_1_Cestovni_i_morski_promet htrs Model
2_2_Vodnogospodarski_sustav htrs Model
2_3_Elektroenergetika_plin_i_elek_komunikacije htrs Model
3_1_Uvjeti_korištenja_uređenja_i_zaštite htrs Model
3_2_Način_građenja htrs Model
3_3_Oblici_korištenja htrs Model
4_Uvjeti_gradnje htrs Model

 

Arhiva novosti